Follow me
Facebook Twitter Google Plus Linkedin YouTube Pinterest Tumblr Flickr

 Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi  Một chục thớt kính, về tôi thanh toán

 Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi  Một chục thớt kính, về tôi thanh toán

 Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi
 Một chục thớt kính, về tôi thanh toán
 Người lạ ơi! Xin giúp tôi mượn niềm vui
 Để vài ngày tới, Tôi có thớt kính Wada.


Đã từng có 24 lượt xem bài viết này như Bạn

Gửi phản hồi

Mua hàng trên Sen Đỏ được freeship toàn quốc