Hải Yến

Follow me
Facebook Twitter Google Plus Linkedin YouTube Pinterest Tumblr Flickr

Hải Yến

Lúc đầu chặt thì kêu hơi to nhưng sau này càng chặt càng thích. Dao mau cùn hơn nhưng không bị dính thớt như dùng thớt gỗ và dĩ nhiên là không có dăm gỗ hay dăm nhựa âm thầm vào món ăn.

Lúc đầu chặt thì kêu hơi to nhưng sau này càng chặt càng thích. Dao mau cùn hơn nhưng không bị dính thớt như dùng thớt gỗ và dĩ nhiên là không có dăm gỗ hay dăm nhựa âm thầm vào món ăn.

Lúc đầu chặt thì kêu hơi to nhưng sau này càng chặt càng thích. Dao mau cùn hơn nhưng không bị dính thớt như dùng thớt gỗ và dĩ nhiên là không có dăm gỗ hay dăm nhựa âm thầm vào món ăn.

Lúc đầu chặt thì kêu hơi to nhưng sau này càng chặt càng thích. Dao mau cùn hơn nhưng không bị dính thớt như dùng thớt gỗ và dĩ nhiên là không có dăm gỗ hay dăm nhựa âm thầm vào món ăn.

Lúc đầu chặt thì kêu hơi to nhưng sau này càng chặt càng thích. Dao mau cùn hơn nhưng không bị dính thớt như dùng thớt gỗ và dĩ nhiên là không có dăm gỗ hay dăm nhựa âm thầm vào món ăn.


Đã từng có 74 lượt xem bài viết này như Bạn 04/10/2017

Mua hàng trên Sen Đỏ được freeship toàn quốc