Follow me
Facebook Twitter Google Plus Linkedin YouTube Pinterest Tumblr Flickr

Nói không với nấm, mốc

Với chất liệu là thủy tinh cường lực, thớt kính cường lực miễn nhiễm với nấm, mốc theo thời gian.


Đã từng có 4 lượt xem bài viết này như Bạn 05/10/2017